Algorithms & Advisory voor DNB-gereguleerde instellingen

Pensioenfondsen, Verzekeraars, Institutioneel Asset Management & Custody

Science Park 406, 1098 XH Amsterdam | +31 (0)20 303 8840

Bekijk ons werk

ALMAA koppelt software algoritmes aan praktisch advies.
Klanten gebruiken drie producten voor beheersing van de vermogensbeheerketen:


Integrale Risicobeheersing

Risinco van ALMAA zorgt dat alle FIRM/Focus risico’s permanent worden gemonitord en binnen de afgesproken bandbreedtes blijven. Dreigt een risico daarbuiten te komen dan krijgt de verantwoordelijk eigenaar direct een actie, zoveel mogelijk pro-actief - dus voordat het te laat is. Ook gebruiken we het COSO-framework en Cobit om IT- en cyberrisico's te meten en te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen en bewaakt.

Uiteraard wordt binnen Risinco de status bijgehouden en vastgelegd binnen het risicomodel, zodat u weloverwogen risico's beheerst met passende en traceerbare mitigerende maatregelen.

Rapportages in Risinco zoomen in op Financial en Non Financial risk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Efficiënt Vermogensbeheer

Efficiënt vermogensbeheer begint met een regelmatige ALM studie en daaruit voortkomende strategische asset allocatie. De invulling en monitoring van de portefeuille is het dagelijks werk van de vermogensbeheerder. Om controle te krijgen en te houden op de kosten-efficiënte uitvoering van de strategie hebben we Amico ontwikkeld. Door het investment book of records (IBOR of custody rapportages) te combineren met transactiedata kan nauwkeurig worden beoordeeld waar kostenvoordeel te behalen is. Vooral custom indexing, rapportage op OTC-assets en derivaten, vastgoed en alternatieve asset klassen hebben onze aandacht, maar ook market-arrival en FX worden meegenomen.

GRC-workflow

Wet- en regelgeving zal voorlopig niet afnemen, voortdurend worden nieuwe thema’s – denk aan AVG, Mifid-2, PEPP- in wetten en nadere regels vastgelegd. Slim afhandelen van compliance kan veel tijd en geld opleveren. Hiervoor werken we samen met Ruler, een initiatief van Charco&Dique. Op basis van de diepgaande en gecodificeerde kennis over compliance en risk hebben we met Ruler+works een SAAS oplossing ontwikkeld die compliance officers en risk-managers taak- en functiegericht activiteiten geeft wanneer wetten of regels wijzigen. Hiermee wordt het compliance proces zo efficiënt mogelijk afgehandeld en gedocumenteerd, uiteraard altijd traceerbaar en eenvoudig te rapporteren.

Software & advies voor asset management efficiency en integraal risk management


Over ALMAA

ALMAA reduceert complexiteit bij pensioenuitvoerders, verzekeraars en asset managers. Dit doen we door voor fondsbesturen actuariële ALM, beleggingsmodellen en operationele risico’s (de ’S-en’) uiteen te rafelen en te vervangen door software in combinatie met benchmarking. Hiermee komt een bestuur onmiddellijk als data beschikbaar is ’in control’ over financiële- en niet financiële risico’s.

ALMAA is opgericht door André Luijkx en Lex Rademaker met als doel slimme software te maken waarmee pensioenfondsbesturen meer controle krijgen over hun risico’s en kansen. Bart Hulshof en Michel Tanis zijn als partner en aandeelhouder verbonden aan ALMAA. Door integraal en dynamisch risico's te beheersen kunnen risicobudgetten strakker worden gestuurd naar waar ze het meeste rendement maken. Het nauwkeurig monitoren van uitbestede mandaten en de bijbehorende workflows is onderdeel van de software.

Door in de software administratieve, actuariële, beleggings- en communicatierisico’s meetbaar te maken - via het FIRM/Focus model of interne modellen - en de workflow zo in te richten dat real time inzichtelijk is wat de status ervan is doet risicomanagement waar het voor bedoeld is: beheerste bedrijfsvoering in het belang van de deelnemers.

Met een team van programmeurs en inhoudelijk deskundigen heeft ALMAA in 2016 haar eerste product in de markt gezet: Risinco (Risk in Control). In de loop van 2017 is de suite uitgebreid met Contract Review gericht op asset management performance en rapportage. In de loop van 2018 breiden we verder uit met geavanceerde asset management controltools. Lees meer

Risinco, Amico en Ruler+Works van ALMAA:

  • Geprogrammeerd en gevalideerd door team ervaren specialisten
  • SaaS oplossing in DNB-en AFM compliant beveiligde omgeving
  • Beheerste bedrijfsvoering met slimme vastlegging workflows
  • Doorontwikkeling van FIRM/Focus en best practices vermogensbeheer

Software

Workflows

Templates kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke structuur van uw fonds

Rapportages

Passend binnen rapportage raamwerk DNB, met inhoudelijke verdieping van de risk management functie en bijbehorende controls

Implementatie

ALMAA ontwikkelt de software en werkt bij fondsen samen met ervaren implementatiespecialisten, risico-managers en compliance officers

Releases

Mendix en Java-based, hierdoor kunnen we snel doorontwikkelen en eenvoudig versie-updates verzorgen